Publications

Aditya Sharma
Amola Bhatt
Ansita Aggarwal
Avani Raval
Ashwini Awasthi
Balakrishnan Unny
Bhajan Lal
Bhavesh Patel
Bhoomi Mehta
Chetan Jhaveri
Diljeetkaur Makhija
Hardik Shah
Harsh Pratap Singh
Himanshu Chauhan
Hrudanand Misra
Jayesh Aagja
Khyati Desai
Mahesh K C
M Mallikarjun
Mayank Bhatia
Meeta Munshi
Nikunj Patel
Nirmal Soni
Nityesh Bhatt
Nina Muncherji
Parag Rijwani
Prabhat Kumar Yadav
Poonam Chhaniwal
Pradeep Kautish
Praneti Shah
Pratham Parekh
Punit Saurabh
Rajesh Jain
Ritesh Patel
Samik Shome
Sandipkumar Trada
Sanjay Jain
Sapna Parashar
Shahir Bhatt
Shashank Thanki
Sunita Guru
Tejas Shah
Tirthank Shah
Vishal Goel